תנאי שימוש

1.1. האתר מופעל על ידי חברת OUTMIND מקבוצת צוות אתגרי ומספק מידע ושירות ברשת האינטרנט

1.2  כל הפעילויות המוצעות באתר הן באחריות חברת צוות אתגרי, ח.פ 036146710  או ספקים מטעמה והן מופעלות על ידה או ספקים מטעמה

1.3 התנהלות הלקוחות תהיה מול חברת צוות אתגרי בלבד

1.3 במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע מכל שימוש באתר

1.4 כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, OUTMIND ו/או כל חברה קשורה שלה ("קבוצת צוות אתגרי"), מנהליהם, הדירקטורים ובעלי המניות בהם, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם.