תנאי שימוש

1.1. האתר מופעל על ידי חברת OUTMIND מקבוצת פרוצי ומספק מידע ושירות ברשת האינטרנט

1.2  כל הפעילויות המוצעות באתר הן באחריות חברת פרוצי, ח.פ 514013861  או ספקים מטעמה והן מופעלות על ידה או ספקים מטעמה

1.3 התנהלות הלקוחות תהיה מול חברת פרוצי בלבד

1.3 במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע מכל שימוש באתר

1.4 כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, OUTMIND ו/או כל חברה קשורה שלה ("קבוצת פרוצי"), מנהליהם, הדירקטורים ובעלי המניות בהם, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם.

צרו קשר