תנאי שימוש

1. האתר מופעל על ידי חברת OUTMIND מקבוצת "פאן בצפון" ומספק מידע ושירות ברשת האינטרנט

2.  כל הפעילויות המוצעות באתר הן באחריות המלאה של "פאן בצפון" (עוסק מורשה, ח.פ 65731101)  או ספקים מטעמה והן מופעלות על ידה או ספקים מטעמה.

3. התנהלות הלקוחות תהיה מול "פאן בצפון" בלבד. 

4. מספר המשתתפים המינימלי בפעילויות שלנו הינו 20 איש.

5. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע מכל שימוש באתר ובפעילויות שמוצעות באתר

6. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, OUTMIND ו/או כל חברה קשורה שלה ("פאן בצפון"), מנהליהם, הדירקטורים ובעלי המניות בהם, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם.